Od 2015 roku płacimy średnio o 1-2 zł wyższe rachunki za prąd. To konsekwencja wzrostu dwóch taryf: za dystrybucję i za sprzedaż. Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki (URE), podwyżka stawek dystrybucyjnych miała swoje podłoże w potrzebie zwiększania nakładów inwestycyjnych na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości zaopatrzenia odbiorców energii elektrycznej. Czy tylko dlatego koszt 1 kwh poszedł w górę?

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki nie była zaskoczeniem – przedstawiciele grup energetycznych działających w Polsce dawali do zrozumienia, że ich wnioski taryfowe przewidują podwyżki. Firmom szalenie zależało na podwyżkach, dlatego w wakacje 2014 roku przeprowadziły nieudany skok na nasze rachunki. Jednak we wrześniu URE zablokował próbę podwyżki cen prądu. Firmy energetyczne powoływały się na zmiany, jakie zaszły w polskim prawie – przywrócenie przez Sejm finansowego wsparcia dla zakładów, które produkują jednocześnie ciepło i prąd przy użyciu gazu. Chodziło o uatrakcyjnienie budowy i prowadzenia biogazowni rolniczych o mocy do 1MW. Ponadto, grupy energetyczne utrzymują, że potrzebują środków na sfinansowanie potężnych inwestycji rozbudowy i modernizacji, które mogą sięgnąć aż 42 miliardy złotych. Jednak jeśli uwzględnimy inwestycje w nowe bloki energetyczne i wymianę liczników na inteligentne, to koszty wzrosną do ponad 100 miliardów złotych.

Aktualnie w Polsce działa około 100 firm, od których możemy kupić prąd. Zatem można obronić się przed podwyżką ceny prądu, który w dzisiejszych czasach jest nam niezbędny w życiu codziennym. Cena 1 kWh jest różna – rynek energetyczny jest konkurencyjny, zatem wybierając dobrze dostawcę prądu, możemy sporo na nim zaoszczędzić. Internetowe kalkulatory umożliwiają szybkie i proste porównanie cen energii. Jeśli możesz zaoszczędzić, to nie przepłacaj i świadomie wybierz dostawcę energii!

Cena energii elektrycznej: od czego zależy?

Od czego zależą ceny energii elektrycznej? Dlaczego kształtują się na takim poziomie, a nie innym?

Cena prądu uzależniona jest od kilku czynników. Głównym czynnikiem jest cena zakupu/nabycia energii, którą musi zapłacić przedsiębiorstwo energetyczne. Energię elektryczną można zakupić na trzy sposoby: na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE S.A.), w drodze zawarcia umowy kupna sprzedaży z wytwórcą oraz na rynku bilansującym.

Na TGE S.A. zakupu energii elektrycznej dokonuje się z wyprzedzeniem – czyli, w roku bieżącym należy ustalić zapotrzebowanie (w MWh) na rok następny i dokonać zakupu. Maklerzy danego przedsiębiorstwa energetycznego będą dokonywać zakupu energii po danej cenie. Cena ta odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu się ostatecznych cen prądu, po których zostanie on sprzedany nam – odbiorcom. Giełda jest prawdopodobnie najlepszym miejscem sprzedaży i zakupu towarów – dlaczego? Ponieważ wszyscy uczestnicy rynku działają na podstawie jawnych reguł, jednakowych zasad, mają równy dostęp do informacji, a ponadto giełda charakteryzuje się elastycznością oraz brakiem możliwości negocjacji. Z kolei, rynek bilansujący charakteryzuje się możliwością rozliczenia różnicy pomiędzy zamówioną w danym dniu ilością energii elektrycznej, a jej rzeczywistą ilością w dniu odbioru.

Giełdowe ceny energii – kto je ustala?

Na ceny energii elektrycznej na giełdzie ogromny wpływ mają koszty jej produkcji, związane z wydobyciem, zakupem oraz transportem paliw. Obok kosztów wytwórczych mamy nieuniknione koszty środowiskowe, ponoszone z tytułu emisji CO2. Bardzo ważną rolę w procesie kształtowania się giełdowej ceny energii ma również infrastruktura, moce wytwórcze, innowacje technologiczne oraz koszty związane z ewentualną naprawą systemów. Do tego wszystkiego dochodzą koszty związane z prowadzeniem działalności, czyli wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, ubezpieczenia oraz podatki. Energia elektryczna jest bardzo specyficznym towarem, ponieważ nie da się jej ot tak przechowywać, dlatego kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na jej cenę jest kwestia związana z jej magazynowaniem. W związku z tym, firmy sprzedające energię elektryczną wprowadzają długoterminowe umowy, w celu ustalenia, ile energii muszą zakupić.

Z uwagi na to, że w Polsce mamy społeczną gospodarkę rynkową, gra popytu i podaży również nie jest obojętna – równie istotne są zachowania uczestników rynku oraz ich chęć zakupu energii przy określonym poziomie cen. Ostateczna cena 1 kwh, jaka nas – docelowych konsumentów – obowiązuje jest uzależniona od wszystkich czynników wymienionych powyżej. Aktualnie na polskim rynku działa ponad 100 sprzedawców energii elektrycznej, zaś my mamy prawo do samodzielnego wyboru jednego z nich. Nie przepłacaj – bądź świadomym swoich praw konsumentem.

Droga do niższych rachunków za prąd jest bardzo prosta. Kliknij poniższy przycisk i dowiedz się ile i w jaki sposób możesz zaoszczędzić!